Chi nhánh 1: 25 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 090 232 10 00

Chi nhánh 2: 104 Tây Hòa, Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Hotline: 093 418 61 24